COP24 zakończył się sukcesem.

Katowice staną się historycznym miejscem w globalnej polityce klimatycznej, tak jak wcześniej Kioto i Paryż. Od tego momentu bowiem cały świat będą obowiązywać wspólne reguły gry w zakresie ochrony klimatu. Dzięki Pakietowi katowickiemu społeczność międzynarodowa otrzymała wytyczne do działania i realizacji Porozumienia paryskiego - mówi L Michał Kurtka, wiceminister środowiska.

https://gazownictwo.wnp.pl/michal-kurtyka-katowice-staly-sie-historycznym-miejscem-obok-kioto-i-paryza,338276_1_0_0.html