Konferencja podsumowująca społeczny PRE_COP24.

Związkowcy, przedstawiciele spółek górniczych oraz reprezentanci rządu, podkreślali, że społeczna inicjatywa PRE_COP24 w bardzo istotny sposób wpłynęła na wypracowanie polskiego stanowiska na grudniowy szczyt klimatyczny w Katowicach.

http://nettg.pl/news/155378/pre-cop24-polityka-klimatyczna-musi-uwzgledniac-ludzi