UE nie ma realnej alternatywy dla węgla. Dekarbonizacja to slogan, za którym stoi brak pomysłu i pieniędzy!

Pytanie brzmi - na co mamy zmienić nasze miejsca pracy? Wybudowanie fabryki pod Wrocławiem, zatrudniającej 1000 osób, kosztowało 100 mln zł i było wielkim sukcesem. My mówimy o zatrudnieniu 43 tys. bezpośrednio w PGG i drugie 150 tys. w firmach wsparcia - mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

http://nettg.pl/news/155490/nie-chodzi-o-transformacje-tylko-likwidacje