Committees

THE PROGRAMME COMMITTEE:

Prof. Józef DUBIŃSKI (SITG)
Piotr DUDA (NSZZ Solidarność)
Jan GUZ (OPZZ)
Dorota GARDIAS (FZZ)
Paweł BOGACZ (MINING OK) 
A representative of the Polish Government

THE ORGANISATIONAL COMMITTEE:

OPZZ Dariusz Potyrała (OPZZ)
Forum ZZ Dariusz Trzcionka (Forum ZZ)
NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik (NSZZ Solidarność)
Łucjan Kurcok (SITG)
Jacek Jarosz (SITG)
Małgorzata Boksa (SITG)

Coordinator: Kazimierz Grajcarek

Office Administration: Ewa Buzoń-Krupińska, Katarzyna Gawryluk, Justyna Stolarczyk

THE SCIENTIFIC COMMITTEE:

OPZZ
Forum ZZ
NSZZ Solidarność: prof. Jan Szyszko
MINING OK: dr inż. Paweł Bogacz AGH, dr Jacek Dymowski