O Konferencji

CEL I TEMATYKA

„Polska droga do czystego środowiska”

W 2018 roku mija 26 lat od chwili ustanowienia konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.

W tym roku, kolejny 24. już światowy kongres z cyklu COP organizowany przez ONZ, a dotyczący zmian klimatu odbędzie się w Katowicach. W celu pełnego przygotowania się do udziału w tym szczycie przez różne polskie środowiska, z inicjatywy Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK. działającej przy AGH w Krakowie, zrodził się pomysł przeprowadzenia szeregu przedsięwzięć w ramach Projektu pod wspólnym hasłem „Polska droga do czystego środowiska”.

Jednym z jego „kamieni milowych” jest konferencja Społeczny Pre_COP24 organizowana przez związki zawodowe oraz SITG. Ma ona na celu omówienie 26 lat działań światowych organizacji na rzecz zmian klimatu oraz omówienie i przedstawienie stanowisk światowych, europejskich i narodowych organizacji związkowych. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele prezydenta Rzeczypospolitej, premiera oraz ministrów odpowiedzialnych za problem czystego środowiska. W obradach konferencji wezmą udział przedstawiciele central związkowych z Polski oraz ze świata. Przewidywana jest również obecność pracodawców polskich oraz z zagranicy. W konferencji przewidujemy również udział naukowców i specjalistów z dziedziny ochrony środowiska.Konferencja odbywać się będzie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Na ten projekt oprócz Konferencji PRE_COP24 składają się warsztaty szkoleniowe oraz wydarzenia towarzyszące odbywające się od czerwca do grudnia 2018. W zamyśle organizatorów projektu stanowi on forum do dyskusji zarówno dla strony społecznej jaki przedsiębiorców na temat kierunków w jakich powinien zmierzać polski przemysł w kontekście zaostrzającej się światowej polityki w obszarze oddziaływania człowieka na klimat i środowisko.