Tuczno - program

Program Międzynarodowego Seminarium z okazji 40 rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz stulecia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

„Światowa polityka klimatyczna a Porozumienie Paryskie - Lasy dla Polski, wkład Polski w świat - projekt New Manhattan - Klimat: leśnictwo” 

Tuczno, Polska, 14 – 17 października 2018

14 października, niedziela

Przyjazd i zameldowanie na Zamku w Tucznie

15 października, poniedziałek

09:00 - 09:30 Msza Święta w Tucznie, celebrowana przez Jego Eminencję Gerharda Kardynała Müllera
10:30 - 10:45 Ceremonia otwarcia - ks. Tadeusz Rydzyk, Kazimierz Grajcarek i prof. Jan Szyszko Sesja I - Etyka i nauka dla światowej polityki gospodarczej
10:45 - 11:30 Jego Eminencja Gerhard Cardinal Müller - Rola etyki Prof. Antonino Zichichi - Rola nauki
11:30 -11: 45 Przerwa na kawę Sesja II – Las dla klimatu
11:45 – 17:00 Prezentacja danych Światowego Laboratorium – Las dla Ludzkości w Tucznie (1000 hektarów)
11:45 – 12:00 Wprowadzenie – prof. Jan Szyszko
12:00 Wyjazd na teren badań “Krzywda”
12:15 – 13:00 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych na terenie „Krzywda” (18 lat badań) Prof. Axel Schwerk, prof. Jan Szyszko, dr Izabela Dymitryszyn, dr Katarzyna Podgórska Szyszko – Zróżnicowanie zawartości węgla organicznego w krajobrazie pól leśnych jako klucz do tworzenia różnorodności biologicznej
13:00 – 13:30 Lunch na terenie “Krzywda”
13:30 – 13:45 Przejazd na teren badań “Martew”
13:45 – 15:45 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych na terenie „Martew” (30 lat badań) Prof. Axel Schwerk and prof. Jan Szyszko – Kontrola absorpcji dwutlenku węgla przez lasy poprzez zmniejszenie stężenia tego gazu w atmosferze oraz jako klucz do tworzenia różnorodności biologicznej, zwiększenia produkcji drewna i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich
15:45 –16:45 Prof. Janusz Olejnik – Wyniki badań terenowych dla pomiaru absorpcji dwutlenku węgla przez lasy (10 lat obserwacji)
16:45 – 17:00 Powrót na Zamek w Tucznie
17:00 – 17:30 Przerwa
17:30 – 18:00 Prof. Antonino Zichichi – “Fundamentalny powód dla uczestnictwa Laboratorium Leśnego w projekcie New Manhattan”
18:00 – 18:20 Dr Konrad Tomaszewski – Polskie Farmy Leśne Węgla
18:20 – 18:40 Pułkownik Mbareck Diop, były doradca naukowy prezydenta Senegalu – „Wielki Mur Zieleni, afrykańska inicjatywa na rzecz walki z pustynnieniem”
19:15 Spotkanie na poligonie „D & B” w Tucznie. Kolacja przy ognisku i degustacja „odnawialnych źródeł energii” pochodzących z leśnego krajobrazu powstałego w wyniku absorpcji dwutlenku węgla z atmosfery

16 października, wtorek

08:30 – 9:30 Msza Święta ku czci św. Jana Pawła II - Tuczno
  Sesja III – Klimat
09:45 – 10:00 Prof. Antonino Zichichi – „Nauka i wiara” na cześć40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II
10:00 – 11:20

Prof. Christopher Essex – Wydział Matematyki Stosowanej,Uniwersytet Western Ontario, Londyn, ON,Kanada - “Czy teoria klimatu jest możliwa?”

Dr Nicola Scafetta – Uniwersytet w Neapolu Federico II, “Geneza i znaczenie oscylacji klimatu dla prognozowania przyszłych zmian klimatycznych”

Prof. Mikhaił Anthonowski – Akademia Ekologiczna, Rosyjska Federacja, “Monitorowanie środowiska, statystyki stosowane, matematyka podstawowa”

11:20 – 11:45 Przerwa na kawę
  Sesja IV – Polityka klimatyczna
11:45 – 13:30

Paweł Sałek, były Minister Środowiska w Polsce, Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Polityka klimatyczna Komisji Europejskiej w świetle Konwencji Klimatycznej i Porozumienia Paryskiego

Przedstawiciel firmy “Solidea” - Technologie rozproszone o niskiej zawartości węgla

Kazimierz Grajcarek – Społeczne skutki światowej i europejskiej polityki klimatycznej

Reprezentacja Związku Zawodowego – Skutki polityki klimatycznej dla polskiej ekonomii

Reprezentacja Związku Zawodowego – Społeczne skutki polityki klimatycznej

13.30 – 16.00 Lunch
16:00 – 18:00 Dyskusje, podsumowania i wnioski
19.00 Bankiet na Zamku w Tucznie

17 października, środa

09:00 – 11:00Wnioski i propozycje Światowego Laboratorium dla Ziemi. Las dla Polski, Polska dla świata. Śniadanie i konferencja prasowa.