Tauron

Wspólna odpowiedzialność – SMOG

Temat niechlubnych rekordów niskiej emisji na stałe wpisał się w kalendarz medialnych doniesień oraz szkolnych i przedszkolnych konkursów z zakresu ochrony środowiska. Walka z niską emisją to wieloetapowy proces wymagający kompleksowych rozwiązań i spójnej współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

W aktywną walkę z zanieczyszczonym powietrzem włączają się ruchy społeczne, lokalni i parlamentarni politycy oraz przedsiębiorcy, w tym również Grupa TAURON. Usytuowany na południu Polski holding energetyczny zna problem smogu od podszewki. W końcu działa na terenach województw o największej liczbie alarmów smogowych, w miastach wskazanych w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia wśród tych o najgorszej jakości powietrza.

TAURON jako pierwsza firma energetyczna w Polsce do zwalczania niskiej emisji podszedł kompleksowo. Wsparciu klientów  i samorządów chcących przejść na bardziej ekologiczne źródła ciepła służy program Oddychaj powietrzem. Projekt został zainaugurowany podczas happeningów w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. – Chcemy stworzyć warunki zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, które będą komfortowe dla naszych klientów i efektywne z punktu widzenia rozwiązywania problemu smogu. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, od doradztwa technicznego przez pokrycie kosztów finansowych nabycia urządzeń do dedykowanych taryf – wskazuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Nasz projekt wpisuje się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jest ukierunkowany zarówno na edukację, jak i wsparcie technologiczne  – dodaje.


Rozgrzewamy polskie miasta
Podczas organizowanych w ramach programu wydarzeń specjalnych, mieszkańcy miast mogą dowiedzieć się o przyczynach powstawania smogu i jego wpływie na zdrowie, poddać się bezpłatnym badaniom spirometrycznym oraz skorzystać z porad fachowców z dziedziny ogrzewania. Nie zapomniano o najmłodszych, których poprzez zabawę edukowano w dziedzinie dbania o jakość powietrza.
Sprawdzonym przez TAURON sposobem przekonywania do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne jest organizowanie lokalnych pikników ekologicznych. Centralnym punktem tego typu wydarzeń jest mobilna platforma tzw. grzewobus, w którym specjaliści TAURONA prezentują różne sposoby ekologicznego ogrzewania pomieszczeń i szacują koszty inwestycji uszytej na miarę potrzeb klienta.
– TAURON to dziś koncern multienergetyczny, a nasza oferta ma dziś kompleksowy charakter. Składa się z szerokiego zestawu podstawowych mediów energetycznych takich jak prąd, gaz i ekogroszek, powiązanych z szeroko rozumianymi usługami okołoenergetycznymi. Dla osób ceniących tradycyjne rozwiązania mamy piece na ekogroszek oraz wysokiej jakości paliwo grzewcze. Klientom, którzy cenią przede wszystkim komfort i wygodę, oferujemy natomiast nowoczesne piece gazowe i elektryczne – mówi Filip Grzegorczyk.

Do tej pory zorganizowano szesnaście pikników, a planowane są kolejne – aż 40 w miejscowościach południowej Polski.Zamiast kopciuchów
Przekonanie ludzi do wymiany ogrzewania nie jest łatwe z uwagi na bariery finansowe, ale również wieloletnie przyzwyczajenia. Pomóc ma w tym rozwijanie w ramach Oddychaj powietrzem, różnorodnych ofert dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klientów.
Nowością na rynku są tzw. kompleksowe pakiety grzewcze, których atrakcyjność opiera się na połączeniu trzech elementów, które generują konkretne korzyści dla klienta.
Po pierwsze, TAURON umożliwia zakup kotłów gazowych, kotłów na ekogroszek oraz szeregu elektrycznych urządzeń grzewczych zawsze po rynkowych cenach i wykonanych w sprawdzonej technologii; po drugie, klient ma możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu 0 proc. na sfinansowanie inwestycji w banku, z którym współpracuje TAURON; po trzecie, TAURON daje klientowi dedykowaną do konkretnych technologii cenę gazu, prądu czy ekogroszku.

Pakiety grzewcze TAURONA obejmują również atrakcyjne warunki cenowe zakupu prądu, gazu i ekogroszku, które pozwalają zaoszczędzić na kosztach eksploatacji urządzeń grzewczych. Na przykład dla pieców akumulacyjnych stworzony został specjalny cennik Antysmog Plus, który zapewnia bardzo korzystną cenę energii zużywanej na potrzeby ogrzewania. Dodatkowo, dzięki usłudze serwisowej, klient zyskuje fachową pomoc w razie awarii instalacji i urządzeń.

TAURON promuje również rozwój ciepła systemowego, jako najbardziej ekologicznego sposobu ogrzewania na terenach miejskich z dostępem do sieci. W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji do 2022 roku TAURON Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej w ośmiu miastach tj.: w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Świętochłowicach. Oznacza to roczną redukcję ponad 50 tys. ton dwutlenku węgla oraz około 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze.
 
 

 

Innowacjami w smog
Wszystkie inicjatywy dotyczące walki ze smogiem spięte są w TAURONIE klamrą programu Oddychaj powietrzem. Ważnym ich elementem są  działania podejmowane w ramach współpracy z samorządami, np. w ramach  rozwoju elektromobilności, bo także transport jest odpowiedzialny za część niskiej emisji czy choćby programy badawcze-rozwojowe uruchamiane z gminami.
Jednym z nich jest  projekt realizowany z powodzeniem w powiecie tatrzańskim o nazwie Eko-Podhale. Partnerzy mają testować nowoczesne systemy ogrzewania elektrycznego w domach jednorodzinnych. Do projektu domy wybrało starostwo. Konieczne było jednak spełnienie pewnych wymagań m.in. w zakresie zapotrzebowania na energię (do 120 kWh/m2/rok), powierzchni domu (do 180 m2) czy jego dobrej termoizolacji. Budynek musiał być także ogrzewany węglem i zużywać ok. 4 ton czarnego paliwa w sezonie grzewczym. Celem projektu jest bowiem zmiana owego kotła na piec akumulacyjny na prąd.
Projekt zakończy się na wiosnę 2019 r. Wnioski, analizy i opinie klientów uzyskane podczas badania poznamy w połowie przyszłego roku. Na ich podstawie spółka zamierza jeszcze mocniej różnicować ofertę taryf i cenników dla gospodarstw ogrzewających się prądem.

Ukierunkowany zarówno na edukację, jak i wsparcie technologiczne program Oddychaj powietrzem, wpisuje się nie tylko w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ale również w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025. Po to, by możliwie jak najlepiej wypełniać swoje cele, w ramach programu TAURON uruchomił dedykowany problemom niskiej emisji portal
www.oddychajpowietrzem.pl. Każdy odwiedzający stronę znajdzie na niej informacje na temat stanu powietrza w swojej okolicy, pozna miejsce najbliższego eventu antysmogowego, czy przeczyta o zjawisku niskiej emisji i metodach jej zapobiegania.

 

Weź, wyprodukuj, użyj ponownie 

Do 2050 roku ilość surowców naturalnych konsumowanych na świecie wzrośnie trzykrotnie, do ponad 140 mld ton. To uświadamia, jak bardzo istotna jest w perspektywie globalnej gospodarka o obiegu zamkniętym. Ma to przecież gigantyczny wpływ także na gospodarkę polską, która w znacznej mierze opiera się na surowcach naturalnych i produkcji przemysłowej.

Istotą gospodarki obiegu zamkniętego, opartej na założeniach „circular economy”,  jest odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów, które posiadamy. Dotyczy to przede wszystkim biznesu, ale również indywidualnych gospodarstw domowych. Jednak to dla biznesu zasada „Weź, wyprodukuj, użyj ponownie”, stanowi wielkie wyzwanie. 
 Najprościej mówiąc, model obiegu zamkniętego to koncepcja, według której produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a odpady – jeżeli już powstaną – powinny być traktowane jako surowce wtórne, które można poddać recyklingowi, przetworzyć i ponownie wykorzystać. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza również ograniczenie odpadów do minimum. 
Wśród korzyści wprowadzenia obiegu zamkniętego wylicza się w pierwszej kolejności czynniki natury ekologicznej, dalej ekonomicznej. W tego typu modelu gospodarki zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony, a maksymalne wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów sprzyja generowaniu oszczędności , w dalszej perspektywie. 


Odpady nie do kosza
W Unii Europejskiej produkuje się ponad 2,5 miliarda ton odpadów rocznie. Walka z nimi to wyzwanie na długie lata, bo przedsiębiorstwa muszą mieć czas na wypracowanie modeli rozwiązań opartych na obiegu zamkniętym. Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie „weź – wyprodukuj – użyj – wyrzuć”. Do zmiany postaw zachęca Komisja Europejska, która już w grudniu 2015 r. przyjęła pakiet propozycji, które mają „zamknąć obieg” europejskiej gospodarki. Co więcej, przy Ministerstwie Rozwoju działa specjalny Zespół do Spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, który wypracował plan wdrożenia tych wytycznych w Polsce oraz transformacji krajowej gospodarki na obieg zamknięty. Proces już się rozpoczął, potrzebna jest teraz synergia.
– Gospodarka obiegu zamkniętego odpowiada na takie wyzwania jak wyczerpywanie się surowców naturalnych, wzrost ich cen oraz zanieczyszczenie i eksploatacja środowiska. Wprowadzanie jej założeń, pozwoli zmienić model funkcjonowania przedsiębiorstw  na bardziej świadomy i odpowiedzialny, racjonalniej gospodarować zasobami, zaoszczędzić energię i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych – komentuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejską przyczynią się również do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, które są zmuszone do wypracowania w tym kierunku odpowiednich rozwiązań – dodaje.
Zmiany w zakresie ochrony środowiska i w gospodarce odpadami są w Polsce coraz bardziej widoczne. Nowy ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażany jest również w TAURONIE. Stosowany model determinuje odpowiedzialne gospodarowanie substancjami wytwarzanymi i wykorzystywanymi w Grupie TAURON w całym łańcuchu dostaw. Ułatwia świadome i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami wytwarzanymi oraz optymalizuje koszty ich zagospodarowania. Stosowane działania przyczyniają się do „zamknięcia obiegu” cyklu życia produktów dzięki ponownemu użyciu oraz przynoszą korzyści tak środowisku, jak i kondycji przedsiębiorstwa.

Pełną garścią po surowce wtórne
Inicjatywy realizowane przez TAURON w zakresie dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego zostały zdynamizowane w ostatnich latach. Do wykorzystywanego w TAURON Wytwarzanie węgla pochodzącego ze spółki TAURON Wydobycie, doszły również muły powstające z przeróbki tego surowca. Odpady z segmentów Wytwarzania i Ciepła wędrują z kolei do Wydobycia, gdzie znajdują swoje zastosowanie przy wykonywaniu podsadzek, wypełnianiu pustek  poeksploatacyjnych czy produkcji kruszyw. Te ostatnie są również wykorzystywane na szeroką skalę w  drogownictwie dlatego TAURON wraz z Instytutem Techniki Budowlanej oraz Instytutem Badania Dróg i Mostów przygotowuje dla nich potwierdzające jakość Krajowe Oceny Techniczne. 
Grupa nieustannie rozwija produkcję materiałów opartych na bazie odpadów powydobywczych i tych z sektora energetycznego, a w ramach projektu reorganizacji obszaru gospodarki odpadami energetycznymi i wydobywczymi, optymalizuje ich jakość tak, by mogły stać się surowcem dla energetycznego spalania. 

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zmienia się status wytwarzanych odpadów na produkty uboczne i poszukuje dla nich nowych rynków zbytu. W ofercie TAURONA są powstające w zakładach energetycznych Grupy certyfikowane popioły lotne do zastosowania w budownictwie. Firma poszukuje też dróg odzysku oraz powtórnego wykorzystania żużli i mieszanin popiołowych pochodzących z bieżącego wypadu z zakładów energetycznych oraz tych zgromadzonych na składowiskach odpadów.

Zrównoważony rozwój

Rozwój technologii przyczyniających się do wykorzystania odpadów i poszukiwania dla nich nowych rynków zbytu, zarówno na zewnątrz, jak i w Grupie TAURON, jest elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju TAURONA na lata 2017-2025. Wpisuje się on również w założenia Polityki Środowiskowej Grupy, a także międzynarodowych trendów gospodarczych i ekologicznych. Stawka jest duża, dlatego za realizację kompleksowych działań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego odpowiada dedykowany zagadnieniom podmiot – Biomasa Grupa TAURON. 

– Chcielibyśmy, aby był to kierunek, w którym TAURON będzie podążać – z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń – mówi Filip Grzegorczyk. – Wydaje się, że nie mamy innego wyjścia, ponieważ ilość surowców na świecie jest ograniczona i nie jesteśmy w stanie działać inaczej, niż zapobiegać powstawaniu odpadów. Ważna jest kompleksowość naszego podejścia. Mamy rozbudowany, oparty o regulacje, projekt gospodarki o obiegu zamkniętym, i konsekwentnie go wdrażamy – podsumowuje.